Om OTG

OTG West Europe

Non profit association

 Hva er OTG og hvordan gjør vi det

 OTG Teamet

Hvorfor Non Profit association?

Fordi vi ønsker å være organisert på en sterk og transparent måte. Det potensielle overskuddet re-investeres i utviklingen av OTG WE. Målet vårt er å fortsette å utvikle nye og bedre verktøy for alle distributører som har business i Europa.

Grunnlaget for våre verdier

Se våre veiledende prinsipper

 OTG Prinsipper